Κεντρική Σελίδα
Επικαιρότητα
Πολιτική
Τοπ. Αυτοδιοίκηση
Πολιτισμός
Αθλητικά
Ομογένεια
Εκπαίδευση
Οικονομία
Χιακές Εκδόσεις
Μαστίχα Χίου
Τεχνολογία
Επικοινωνία
RSS Feed 
Greek fonts
 


Chios Greece Travel Guide (Chiosnet)

Χίος, Τουριστικός Οδηγός (Chiosonline)::Ειδήσεις με email::
Εγγραφή
Διαγραφή
Συμπληρώστε το email σας και πατήστε το πλήκτρο "Αποστολή" για να λαμβάνετε καθημερινά ένα email με τους τίτλους των ειδήσεων.


Νίκος Ροδίτης στο ΚΑΡΦΙ: Στον Παγχιακό Σύλλογο Α.με.Α χρήσιμη η συλλογή καπακιών!


Δε 13/2/2017
 Καρφί από το Αιγαίο                  Γράφει από τη Χίο ο Νίκος Ροδίτης

            Στον Παγχιακό Σύλλογο Α.με.Α χρήσιμη η συλλογή καπακιών!

 Ο Παγ­χια­κός Σύλ­λο­γος Ατό­μων με Ανα­πη­ρία με με­γά­λη χαρά ανακοίνωσε ότι τα πλα­στι­κά κα­πά­κια που συ­γκε­ντρώ­νει για ανα­κύ­κλω­ση με σκοπό την προ­μή­θεια ανα­πη­ρι­κού αμα­ξι­δί­ου, απέ­δω­σαν! Η Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. του Δήμου Χίου προ­χώ­ρη­σε στην προ­μή­θεια ανα­πη­ρι­κού αμα­ξι­δί­ου, το οποίο  παραδόθηκε σε ένα εννιάχρονο παιδί μέλος του συλλόγου, που το είχε ανά­γκη, με ει­δι­κή πα­ραγ­γε­λία, που εξα­σφα­λίζει την ασφά­λεια και την ανεξαρτησία του.

Η πα­ρά­δο­ση πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάβ­βα­το 4 Φε­βρουα­ρί­ου, στην εκ­δή­λω­ση για την κοπή της πίτας του Συλ­λό­γου, που έγινε στο «καφέ Κήπος» μέσα στον δημοτικό Κήπο από τον Πρό­ε­δρο της ΔΙΑ­ΝΟΧ κ. Σω­κρά­τη Συ­ριώ­δη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Συριώδης στο «Κ»:

«Ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε κάνει στην θητεία μας στο Δήμο! Ο Παγχ. Σύλλογος Α.με.Α προσέφερε τα μέγιστα στην προσπάθεια  που κάνουμε για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την ανακύκλωση. Με την σύμβαση που έχουμε υπογράψει με την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωση, παίρνουμε ανταποδοτικά για τους πιστοποιημένους τόνους  που ανακυκλώνουμε. Έτσι, χρησιμοποιώντας ένα ποσό από αυτά τα ανταποδοτικά πήραμε το ειδικό αμαξίδιο για τον μικρό μας φίλο τον Αλέξανδρο».

Ενώ στην ερώτηση πόσα καπάκια χρειάζονται για ένα τέτοιο αμαξίδιο, ο κ. Συριώδης μας είπε: «Όπως γνωρίζετε ένα καλό αμαξίδιο κοστίζει αρκετά χρήματα. Ο Σύλλογος μάζεψε αρκετούς τόνους καπάκια και για να επιβραβεύσουμε την όλη προσπάθεια συμπληρώσαμε το υπόλοιπο πόσο. Γι’αυτό το αμαξίδιο χρειάζονται 8 με 10 τόνους».

Το Δ.Σ. του Παγ­χια­κού Συλ­λό­γου Α.μεΑ. από την πλευρά του ευχαριστεί όλους τους συ­μπο­λί­τες, που συ­γκε­ντρώ­νουν πλα­στι­κά κα­πά­κια για το σκοπό του Π.Σ.Α.μεΑ., αλλά και την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και την Εται­ρεία Δια­χεί­ρι­σης Απορ­ριμ­μά­των Νομού Χίου του Δήμου μας, που αντα­πο­κρί­θη­κε άμεσα στο συ­γκε­κρι­μέ­νο αί­τη­μα για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του μι­κρού μας μέ­λους. Εμείς προσωπικά λέμε φυσικά μπράβο σε τέτοιους είδους πρωτοβουλίες και πράξεις που μας θυμίζουν γιατί ζούμε, για να βοηθάμε τον συνάνθρωπο!  Διαβάστε Σήμερα          [τι είναι αυτό;] 
Ανάπτυξη Chios Online.gr » © 2005 Chios News. Local newspaper of Chios Island. Daily Updates
email